Zmiany w zasadach rozliczania najmu prywatnego

W 2023 roku wejdą w życie kolejne zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe zasady rozliczania przychodów z najmu prywatnego. Właściciele lokali świadczący najem poza działalnością gospodarczą utracą prawo do rozliczania się na zasadach ogólnych – jedyną możliwą do zastosowania formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co to oznacza w …

Do kiedy należy rozliczyć podatek za 2022 r.?

Wprowadzenie Polskiego Ładu poskutkowało wieloma zmianami w obszarze podatkowo-księgowym, a jednym z nich jest ujednolicenie terminów składania PIT-ów do Urzędu Skarbowego. Warto bowiem mieć świadomość, że o ile PIT-37 należało do tej pory rozliczyć do końca kwietnia kolejnego roku, to w przypadku innych zeznań podatkowych terminy były znacznie krótsze. Przykładowo PIT-16A należało rozliczyć do końca …

Wyższy ZUS od 2023 r.

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2023 rok pozwala spodziewać się wzrostu składek ZUS dla przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 roku w gospodarce narodowej wyniesie 6935 złotych, a to właśnie 60% tej kwoty stanowi podstawę do naliczania składek ZUS dla przedsiębiorców. Wzrost składek ZUS w 2023 …