Podatek VAT – czym jest i kiedy należy go płacić?

Podatek VAT to podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej. Jest podatkiem pośrednim czyli zawartym w cenie towaru bądź usługi, a nie opłacanym przez konsumenta do Urzędu Skarbowego. Podatek VAT dzieli się na należny oraz naliczony. VAT należny VAT naliczony -doliczany przez przedsiębiorcę do kwoty netto na fakturze sprzedaży – odliczany przez …

Zmiany w zasadach rozliczania najmu prywatnego

W 2023 roku wejdą w życie kolejne zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe zasady rozliczania przychodów z najmu prywatnego. Właściciele lokali świadczący najem poza działalnością gospodarczą utracą prawo do rozliczania się na zasadach ogólnych – jedyną możliwą do zastosowania formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co to oznacza w …

Do kiedy należy rozliczyć podatek za 2022 r.?

Wprowadzenie Polskiego Ładu poskutkowało wieloma zmianami w obszarze podatkowo-księgowym, a jednym z nich jest ujednolicenie terminów składania PIT-ów do Urzędu Skarbowego. Warto bowiem mieć świadomość, że o ile PIT-37 należało do tej pory rozliczyć do końca kwietnia kolejnego roku, to w przypadku innych zeznań podatkowych terminy były znacznie krótsze. Przykładowo PIT-16A należało rozliczyć do końca …

Wyższy ZUS od 2023 r.

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2023 rok pozwala spodziewać się wzrostu składek ZUS dla przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 roku w gospodarce narodowej wyniesie 6935 złotych, a to właśnie 60% tej kwoty stanowi podstawę do naliczania składek ZUS dla przedsiębiorców. Wzrost składek ZUS w 2023 …

Okres oraz typy płatności podatków

Od stycznia 2020 r. wszystkie podatki płacone przez przedsiębiorców powinny być uiszczać na Indywidualny Mikrorachunek Podatkowy, który można wygenerować za pomocą odpowiedniej strony internetowej. Płacąc podatki za dany miesiąc oraz wpłacając je na powyższy mikrorachunek należy uwzględnić okres za jaki płacone są podatki oraz wybrać odpowiedni typ płatności (aby Urząd Skarbowy dokładnie wiedział za co …