Wakacje od składek ZUS

Wakacje od składek ZUS – oddech dla mikroprzedsiębiorców?

19.03.2024 został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy, który może przynieść ulgę dla najmniejszych przedsiębiorców w Polsce. Projekt ustawy przewiduje możliwość wzięcia miesięcznego urlopu od opłacania składek ZUS przez mikroprzedsiębiorców. Będzie on skierowany do właścicieli firm, którzy zmagają się z ciężarem obowiązkowych opłat, zwłaszcza w okresach trudności finansowych. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Szacuje się, że z ulgi będzie mogło skorzystać 1,7 mln osób.

Warunki korzystania z wakacji składkowych

Nowa propozycja rządu dotycząca wakacji składkowych dla przedsiębiorców ma na celu złagodzenie obciążenia podatkowego dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Jednakże, zanim właściciele firm zaczną rozważać skorzystanie z tej ulgi, ważne jest, aby zrozumieć warunki, jakie muszą spełnić, aby móc skorzystać z tego programu:
  1. Liczba Pracowników – aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS za siebie oraz maksymalnie 9 innych osób zatrudnionych w jego firmie. Ograniczenie to ma na celu skoncentrowanie ulgi na najmniejszych przedsiębiorstwach, które często mają trudności z utrzymaniem płynności finansowej.
  2. Roczne przychody – kolejnym warunkiem jest osiąganie rocznych przychodów do 2 milionów euro. Ograniczenie to ma na celu zapewnienie, że ulga trafia do najmniejszych przedsiębiorstw na rynku, którzy najbardziej odczuwają ciężar obowiązkowych opłat ZUS.
  3. Dobrowolność – wakacje składkowe są rozwiązaniem dobrowolnym. Oznacza to, że przedsiębiorca sam decyduje, czy i kiedy chce skorzystać z ulgi. Ta elastyczność pozwala przedsiębiorcom dostosować się do indywidualnych potrzeb swojej firmy oraz sytuacji na rynku.

Wnioskowanie o wakacje składkowe

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z „wakacji od ZUS” musi złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc, w którym chce zawiesić opłacanie składek.

Przykład

Jeśli przedsiębiorca chciałby skorzystać z niepłacenia za ZUS w miesiącu sierpniu 2024, wtedy musi złożyć wniosek do 31 lipca 2024 r.

Należy pamiętać, że wniosek powinien być złożony za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego.

Wpływ na uprawnienia do zasiłku chorobowego

Należy zaznaczyć, że skorzystanie z wakacji składkowych nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki w tym okresie zostaną sfinansowane z budżetu państwa, co oznacza kontynuację ubezpieczenia nawet w czasie, gdy przedsiębiorca nie opłaca składek.

Podsumowanie

Wakacje składkowe stanowią ważny krok w kierunku wsparcia najmniejszych przedsiębiorców w Polsce, jednakże ich skuteczne wykorzystanie wymaga rozważnej analizy i planowania. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej ulgi, zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym lub ekspertem ds. podatkowych, aby upewnić się, że wybór ten jest zgodny z długoterminowymi celami i strategią firmy.

Aktualności

Porady