Wyższy ZUS od 2023 r.

Wyższy ZUS od 2023 r.

Przyjęcie przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2023 rok pozwala spodziewać się wzrostu składek ZUS dla przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 roku w gospodarce narodowej wyniesie 6935 złotych, a to właśnie 60% tej kwoty stanowi podstawę do naliczania składek ZUS dla przedsiębiorców.

Wzrost składek ZUS w 2023 roku - 17% podwyżki dla przedsiębiorców

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, których podstawą jest minimum 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku wynosiło ono 5922 złote, co sprawia, że minimalne składki ZUS odprowadzane przez przedsiębiorców na zasadach ogólnych to 1211,28 zł. Wzrost prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku do kwoty 6935 złotych powoduje, że składki ZUS wyniosą aż 1418,48 zł, czyli o 17% (207,20 zł) więcej niż obecnie.
Średnie wynagrodzenie Minimalne składki ZUS
5922,00 zł
1211,28 zł
6935,00 zł
1418,48 zł

Podwyżki preferencyjnych składek ZUS

Z podwyżkami muszą liczyć się również przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS, które uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. W 2023 roku wystąpią bowiem dwie podwyżki, a mianowicie od 1 stycznia do kwoty 3383 złote brutto oraz od 1 lipca do kwoty 3450 złotych brutto. W efekcie wzrośnie również podstawa naliczania preferencyjnych składek ZUS, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za dany rok. Od 1 stycznia 2023 będzie to więc 1014,90 zł, a od 1 lipca 2023 już 1035 złotych (obecnie podstawa wynosi 903 zł). Wzrost podstawy naliczania składek powoduje automatycznie, że wzrosną same składki, które od 1 stycznia 2023 będą wynosiły 321,12 zł miesięcznie, a od 1 lipca 327,47 złotych miesięcznie. Obecnie preferencyjny ZUS wynosi 285,71 zł miesięcznie, oczywiście bez uwzględnienia składki zdrowotnej. W przypadku niektórych przedsiębiorców ona również wzrośnie w 2023 roku, ponieważ mimo iż jest obliczana od dochodu, to nie może wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 luty każdego roku (w 2023 roku będzie to 304,47 zł).

Od 1 stycznia 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie Składka społeczna ZUS
3383,00 zł
321,12 zł

Od 1 lipca 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie Składka społeczna ZUS
3450,00 zł
327,47 zł

Aktualności

Porady