Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych umożliwia wyliczenie kwoty odsetek należnych z tytułu zaległych płatności, np. faktury od kontrahenta. Aby dokładnie przeprowadzić obliczenia, konieczne jest podanie:
  1. Rzeczywistej daty zapłaty, tj. dnia którego mieliśmy zapłacić,
  2. Planowanej daty w której to chcemy opłacić zobowiązanie
  3. Wysokości zobowiązania.
Narzędzie to bierze pod uwagę stawki odsetek ustawowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulatory