Dobrowolna składka chorobowa przy umowie zlecenie

Dobrowolna składka chorobowa przy umowie zlecenie

Składka ZUS na ubezpieczenie chorobowe umożliwia nam skorzystania z zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. Oznacza to, że w trakcie niezdolności do pracy, ZUS będzie wypłacał nam wynagrodzenie, które co do zasady wynosi 80% normalnego wynagrodzenia.

Kto podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

Przy zatrudnieniu na umowę o pracę opłacanie składki chorobowej jest obowiązkowe, podczas gdy w przypadku umowy zlecenia jest to opcjonalne. Aby skorzystać z ubezpieczenia chorobowego przy umowie zlecenia, wystarczy poinformować pracodawcę o chęci przystąpienia do tego ubezpieczenia. Pracodawca nie może odmówić, ponieważ składka jest opłacana z Twojego wynagrodzenia.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Składka na ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenie wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli 2,45 % Twojego wynagrodzenia.

Aktualności

Porady