Jak rozliczyć przychody z działalności internetowej?

Jak rozliczyć przychody z działalności internetowej? Poradnik dla twórców internetowych

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na zarabianie pieniędzy poprzez internet. Jednym z popularnych sposobów jest prowadzenie działalności jako twórca internetowy, opierając się na trzech głównych źródłach przychodów:
  1. współpracy afiliacyjnej,
  2. reklam,
  3. donejtów
Rozliczanie się z takiej działalności może być skomplikowane, dlatego też warto zrozumieć procesy podatkowe i skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego.

Współpraca afiliacyjna i reklamy

Afiliacja w najprostszym wydaniu polega na tym, że osoba działająca w internecie zachęca do kupna reklamowane przez siebie produkty lub usługi poprzez zamieszczanie na swoim kanale nadawczym linku do zakupu ze specjalnym kodem. W przypadku, gdy klient dokona zakupu, wchodząc do sklepu internetowego za pomocą linku lub aktywuje na nim kod, osoba, która go udostępnia otrzymuje umówione wynagrodzenie kwotowe lub procentowe. Jeśli jesteś twórcą internetowym, który uzyskuje przychody poprzez współpracę afiliacyjną lub wyświetlanie reklam na swojej platformie, ważne jest, abyś zrozumiał jak powinieneś rozliczyć te dochody.

Przychody z afiliacji mogą być rozliczane na różne sposoby, w zależności od umowy zawartej z przedsiębiorcą:

1. Umowa zlecenie

Jeżeli afiliacja opiera się na umowie zlecenie, wówczas zleceniodawca pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec roku przesyła zleceniobiorcy PIT-11. Zleceniobiorca do końca kwietnia następnego roku rozlicza zarobki tak, jak np. przychody z pracy.

2.Umowa na dzierżawę powierzchni reklamowej

Kolejnym sposobem rozliczenia tego typu przychodu może być umowa na dzierżawę powierzchni reklamowej  — w przypadku przychody należy rozliczyć osobiście. Najczęściej na zasadach ogólnych (skala podatkowa), lub ryczałtem (8,5% do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł). Jeśli przychody pochodzą z zagranicy warto, się upewnić, czy nie są również opodatkowane w kraju, z którego pochodzą.

Donejty

Donejty, czyli środki przekazywane przez fanów, mogą być również trudne do rozliczenia. W zależności od formy, w jakiej są przekazywane, mogą być traktowane jako darowizny lub jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.  W przypadku, gdy twórca otrzyma wpłatę na swój rachunek bankowy bezpośrednio od swojego fana, należy rozpatrywać to w formie darowizny, niezależnie od prowadzonej działalności.

Należy mieć na uwadze fakt, że kwoty darowizn przekraczające pewne limity mogą podlegać opodatkowaniu.

Jeżeli jednak donejt polega na wykupieniu punktów (żetonów) od danego twórcy lub darowaniu mu takiego punktu zakupionego wcześniej, wówczas taka osoba osiąga przychód z działalności wykonywanej osobiście. W takim wypadku należy rozpoznać przychód i uiścić podatek dochodowy, wg skali podatkowej.

Podsumowanie

Zarabianie pieniędzy poprzez internet staje się coraz bardziej popularne, jednakże rozliczenie się z takiej działalności może być wyzwaniem. Dlatego też warto zrozumieć procesy podatkowe i skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego. Współpracując z doświadczonym biurem księgowym, twórca może mieć pewność, że rozliczenia będą prawidłowe, i może uniknąć nie przyjemnych konsekwencji podatkowych.

Aktualności

Porady