Jak wypełnić oświadczenie PIT-2?

Dokument PIT-2 jest ważnym dokumentem składanym pracodawcy, w sprawie ulg i zwolnień, z których możemy skorzystać będąc zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę albo umowę zlecenie.

Poniżej przedstawiamy instrukcję jak wypełnić ten dokument, a na końcu artykułu znajdziesz wzór tego oświadczenia.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia i wpłacaniu go w imieniu pracownika do Urzędu Skarbowego.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi:

  1. 12% od dochodu – jeśli w trakcie roku nie została przekroczona kwota 120 000 zł,
  2. 32% od dochodu – jeśli w trakcie roku przekroczona została kwota 120 000 zł. 32% zostanie pobrane od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Jak wypełnić druk PIT-2 krok po kroku

Lewy górny róg dokumentu

Wpisz numer PESEL

Numer PESEL oświadczenie PIT-2

Część A

Wpisz nazwisko, imię oraz datę urodzenia.

PIT-2 Część A

Część B

Wpisz pełną nazwę firmy, w której pracujesz na umowę o pracę albo umowę zlecenie.

PIT-2 Część B

Część C

W danym roku podatkowym przysługuje Tobie tzw. kwota wolna od podatku, która aktualnie wynosi 30 000 zł w skali roku. Oznacza to, że w skali roku nie zapłacisz 3 600 zł podatku, bo:

30 000 zł pomnożone przez 12% podatku = 3 600 zł.

Kwotą 3 600 zł nazywamy kwotą zmniejszającą podatek, co w przeliczeniu na miesiąc daje 300 zł (3600 zł podatku / 12 miesięcy = 300 zł)

Z racji tego, że wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc można polecić pracodawcy/zleceniodawcy aby uwzględniał tę kwotę zmniejszającą podatek w comiesięcznych wypłatach. Taką formą oświadczenia jest złożenie u pracodawcy oświadczenia PIT-2 z wypełnioną sekcją C.

Co się stanie gdy nie złożę takiego oświadczenia u pracodawcy?

Pracodawca będzie pobierał podatek od każdej zarobionej złotówki (nie będzie uwzględniał kwoty zmniejszającej podatek). Następnie przy rozliczeniu rocznym Urząd Skarbowy zwróci nam ten podatek.

Co się stanie gdy złożę takie oświadczenia u pracodawcy?

W zależności co wybierzemy w rubryce pracodawca będzie uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w wybranej przez nas proporcji (1/12, 1/24, 1/36) w comiesięcznych wynagrodzeniach.

PIT-2 Część C

Część D

Ta sekcja dotyczy emerytów rencistów. Wypełniamy analogicznie jak część C.

PIT-2 Część D

Część E

Wypełnienie tej sekcji będzie miało taki sam wpływ na podatek dochodowy w skali roku, jak ulga na samotne wychowywane dziecka deklarowana w PIT-37.

PIT-2 Część E

Część F

Jeśli mieszkasz poza granicami miejscowości w której to siedzibę ma firma w której pracujesz, należą Ci się tzw. powiększone koszty uzyskania przychodu co finalnie prowadzi do zapłacenia mniejszych podatków. Więcej o kosztach uzyskania przychodu przeczytasz tutaj.
Część F deklaracji PIT-2

Część G

Ta sekcja dotyczy uwzględnianie następujących ulg:

  1. ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152) – więcej o tej uldze przeczytasz tutaj
  2. ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153) – więcej o tej uldze przeczytasz tutaj
  3. ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154) – więcej o tej uldze przeczytasz tutaj
PIT-2 Część G

Część H

Zaznacz tą opcję, jeśli chcesz aby pobierano Ci podatek od wynagrodzenia, mimo iż nie ukończyłeś 26 lat.

PIT-2 Część H

Część I

Dotyczy umowy o dzieło. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zrezygnować z opcji stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

PIT-2 Część I

Część J

Jeśli w danym roku podatkowym nie przekroczysz 30 000 zł (z wszystkich umów) to w tym miejsce możesz zawnioskować aby pracodawca nie pobierał podatku od Twojego wynagrodzenia w ogóle.

PIT-2 Część J

Część K

Wypełnij datę oraz się podpisz.

Część K deklaracji PIT-2

Podsumowanie

PIT-2 należy wypełnić z uwagą, gdyż ma to bardzo duży wpływ na późniejsze roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

O czym należy pamiętać?

  1. Oświadczenie złożone pracodawcy o stosowaniu ulg większych niż te, które nam faktycznie przysługują spowoduje niedopłatę podatku przy rozliczeniu rocznym, którą będziemy musieli dopłacić wraz z odsetkami.
  2. Jeśli zapomnieliśmy o którejś uldze, która nam przysługuje to będziemy mogli ją rozliczyć w rocznym rozliczeniu z fiskusem.
PIT-2 do wydrukowania

Wniosek papierowy do wydrukowania i wypełnienia

PIT-2 interaktywny

Wniosek interaktywny do wypełnienie na komputerze

Aktualności

Porady