Podatek VAT – czym jest i kiedy należy go płacić?

Podatek VAT to podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej. Jest podatkiem pośrednim czyli zawartym w cenie towaru bądź usługi, a nie opłacanym przez konsumenta do Urzędu Skarbowego.

Podatek VAT dzieli się na należny oraz naliczony.

VAT należny VAT naliczony
-doliczany przez przedsiębiorcę do kwoty netto na fakturze sprzedaży
- odliczany przez przedsiębiorcę z faktur kosztowych

Przykład:

Informatyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który jest czynnym podatnikiem VAT, wystawia fakturę sprzedaży – swoją usługę wycenił na 5 000 zł netto. Usługa informatyczna opodatkowana jest standardową 23% stawką VAT zatem faktura będzie wyglądała następująco:

Kwota netto – 5 000 zł
VAT – 23% (5 000 * 23%= 1 150 zł)
Kwota brutto – 6 150 zł

Informatyk ten otrzyma od klienta 6 150 zł z czego 5 000 zł jest jego zarobkiem a 1 150 zł musi wpłacić do Urzędu Skarbowego do 25-go dnia kolejnego miesiąca.
Jednocześnie ten sam informatyk w miesiącu, w którym wystawił fakturę sprzedaży, zakupił również nowy komputer za kwotę 3 075 zł brutto.

Kwota netto – 2 500 zł
VAT – 23% (2 500 * 23%= 575 zł)
Kwota brutto – 3 075 zł

Wobec powyższego odejmuje 575 zł od kwoty którą miałby zapłacić do Urzędu Skarbowego (1150 zł – 575 zł = 575 zł) i wpłaca tylko 575 zł. Gdyby miał on jeszcze więcej faktur zakupowych, mógłby jeszcze bardziej obniżyć VAT należy a, nawet nie zapłacić go wcale.

Gdyby ten sam informatyk nie był czynnym podatnikiem VAT wystawiłby fakturę ze stawką zwolnioną i kwotą 5000zł brutto. Nie mógłby również odliczać VAT z faktur zakupowych

Kiedy należy zarejestrować się do VAT?

Gdy suma osiąganych przychodów w roku podatkowym przekroczy 200.000 zł

Gdy prowadzisz sprzedaż towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 Ustawy o VAT czyli np. wyrobów z metali szlachetnych, sprzedaż wysyłkową kosmetyków, komputerów, sprzedaż detaliczną i hurtową części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

Świadczysz usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie lub faktoringu.

Zwolnienie z opłacania VAT

Przedsiębiorcy nie zawsze muszą być czynnymi podatnikami VAT – mogą być podmiotami zwolnionymi. Zwolnienie z podatku VAT może być przedmiotowe lub podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe

ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, np. usługi medyczne czy edukacyjne

Zwolnienie podmiotowe

ze względu na nieprzekroczenie 200.000zł przychodu w skali roku

Ważne!

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku limit przychodów do zwolnienia podmiotowego należy obliczać proporcjonalnie,

Podatnik posiada prawo zrezygnowania ze zwolnienia podmiotowego w dowolnym momencie prowadzenia działalności gospodarczej,

Po spełnieniu warunków jest możliwość powrotu do zwolnienia, jednak dopiero gdy minie 12 miesięcy od końca roku w którym podatnik zrezygnował (bądź utracił prawo) ze zwolnienia

Rejestracji do VAT dokonuje się poprzez wysyłkę dokumentu VAT-R do Urzędu Skarbowego. Za pomocą aktualizacji tego dokumentu można zrezygnować lub powrócić do zwolnienia z VAT.

W momencie rejestracji lub aktualizacji podatnik ma również możliwość zarejestrowania się do VAT UE. Jest to niezbędne w przypadku sprzedaży towarów i/lub usług oraz zakupu towarów z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Aktualności

Porady