Przekształcenie JDG w Sp. z o.o.

Firma Jednoosobowa vs. Spółka z o.o.

W dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym, przedsiębiorcy często zastanawiają się, jaka forma prowadzenia firmy będzie najbardziej korzystna dla ich działań. Najbardziej popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – również ta z jednym wspólnikiem. 

Oba modele niosą za sobą wiele korzyści, jednak różnią się ze sobą na wielu płaszczyznach począwszy od ich założenia po strukturę i aspekty księgowe. Przedsiębiorca powinien dokładnie rozważyć wady i zalety obu form, by dostosować wybór do planowanego rozwoju swojej firmy.

Zakładanie Działalności: Prostota vs. Koszty

Rejestracja jednoosobowej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest stosunkowo nieskomplikowana i jest darmowa. Proces ten polega na złożeniu wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy (miasta) lub w wersji online. 

Z kolei rejestracja spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) już na etapie tworzenia umowy spółki niesie ze sobą koszty. Jeśli umowa nie ma unikatowych zapisów, zalecamy skorzystać z S24, gdzie spółkę możemy założyć w 24h i kosztuje ona 350 zł. Jeśli umowa spółki ma zawierać unikalne zapisy,  musi ją sporządzić notariusz, co generuje opłaty notarialne zależne od kapitału zakładowego. Do tych kosztów należy doliczyć opłatę sądową w wysokości 500 zł oraz koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym w wysokości 100 zł. 

Ponadto założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością uiszczenia PCC, który stanowi 0,5% kapitału zakładowego. Przy wyborze formy rejestracji dokonywanej przez notariusza obowiązek opłaty podatku spoczywa na notariuszu.  

Podatkowanie Działalności: Indywidualne vs. Jednolite CIT

W przypadku firmy jednoosobowej przedsiębiorca jest opodatkowany na zasadzie skali podatkowej (12% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego), może wybrać podatek liniowy (19%) albo w niektórych przypadkach ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  

Spółka z o.o. natomiast płaci jednolity podatek CIT (19%, a dla małych podatników 9%).Warto zaznaczyć, że spółka z o.o. podlega tzw. podwójnemu opodatkowaniu, gdzie najpierw spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), a następnie wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy od dywidendy. W szczególnych przypadkach sp. z o.o. może być opodatkowana CITem estońskim (0%). Warto więc rozważyć konsultację z certyfikowanym doradcą podatkowym w celu optymalizacji podatkowej.

Księgowość: Prosta Księga Przychodów vs. Pełna Księgowość

Firma jednoosobowa prowadzi zazwyczaj prostą Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), która może być prowadzona osobiście lub z pomocą biura rachunkowego. Skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego zmniejsza ryzyko, ponieważ potrzebna jest skrupulatność oraz szeroka wiedza z zakresu prawa podatkowego.  

W przypadku spółki z o.o., obowiązuje pełna księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, więc wymaga zatrudnienia własnego księgowego lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych dla spółek z o.o. wymaga ściśle przestrzegania zasad rachunkowości, gdyż każda transakcja musi być dokładnie ujęta, a operacje muszą być zgodne z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa podatkowego.  

ZUS i Składki Zdrowotne

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki ZUS przez pierwszy okres działalności. Może skorzystać z ulgi na start, opłacając tylko składkę zdrowotną przez pierwsze 6 miesięcy, a następnie z „małego” ZUSu, gdzie oprócz składki zdrowotnej opłaca składki społeczne na preferencyjnych warunkach przez pełne 24 miesiące. O ile przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki z o.o. jest jedynym wspólnikiem, dotyczą go takie same zasady odprowadzania składek ZUS jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli wspólników jest więcej, nie podlegają oni obowiązkowi opłacenia składek ZUS. 

Odpowiedzialność Prawna: Nieograniczona vs. Ograniczona

Właściciel firmy jednoosobowej ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, co oznacza ryzyko utraty majątku osobistego. W przypadku spółki z o.o., odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wartości wniesionego kapitału, co chroni ich osobiste majątki. Odpowiedzialność za zobowiązania spółek może ponosić ich zarząd. Jednak jeśli zarząd wykaże, że niezłożenie wniosku o upadłość nie zostało złożone z jego winy, również nie odpowiada własnym majątkiem.

Podsumowanie

Ostateczny wybór między firmą jednoosobową a spółką z o.o. zależy od indywidualnych planów i preferencji przedsiębiorcy. Firmy jednoosobowe są bardziej elastyczne i prostsze w obsłudze, szczególnie na początkowym etapie działalności. Z kolei spółki z o.o. zapewniają ochronę majątku osobistego i skomplikowaną strukturę prawno-finansową, co może być korzystne dla większych przedsiębiorstw. Skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy podatkowego lub prawnego może być kluczowe dla trafnego wyboru.

Aktualności

Porady