Terminy składania deklaracji PIT

Terminy składania deklaracji PIT

Zbliża się koniec kwietnia, a wraz z nim termin składania deklaracji podatkowych. Dla wielu przedsiębiorców jest to okres, który wymaga szczególnej uwagi i dokładności. PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 za 2023 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wymaga nie tylko tego, aby rozliczyć się w terminie, warto zwrócić uwagę na przysługujące ulgi czy rozliczenia. Należy przeanalizować czy możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem. Przypominamy najważniejsze kwestie związane z rozliczeniem rocznym za 2023 rok.

PIT-37 — najważniejsze informacje

PIT-37 jest najczęściej składaną deklaracją podatkową w przypadku osób, które rozliczają swoje jedyne źródła z przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowę o dzieło. Ten rodzaj rozliczenia składają również emeryci czy renciści. Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, czyli tych podlegających stawkom podatku w wysokości 12% i 32%. Jeśli osoba uzyskuje wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składa się żadnej deklaracji.

Do najważniejszych ulg zaliczamy:

 • Ulga dla młodych (0% podatku do 26 r. życia)
 • Prorodzinna (na dzieci),
 • Ulga termomodernizacyjna (na remont nieruchomości),
 • IKE i IKZE (konto emerytalne)
 • Ulga internetowa

O tych oraz o innych ulgach przeczytasz tutaj.

Osoby uzyskujące różne rodzaje przychodów (np. opodatkowane według skali i inne opodatkowane np. ryczałtem) muszą złożyć dwie różne deklaracje, np. PIT-37 i PIT- 28. Deklarację możemy złożyć w tradycyjny sposób — papierowo we właściwym Urzędzie Skarbowym lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy.

PIT-36 — najważniejsze informacje

PIT-36 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty i dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%). Tę deklarację składają głównie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niektórzy podatnicy, np. ci rozliczający działalność na podatku liniowym, korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego nie składają PIT-36, tylko odpowiednio PIT-36L i PIT-28. Deklarację PIT-36 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, za pomocą komercyjnych programów do rozliczeń podatku PIT lub za pośrednictwem rządowej strony e-Deklaracje.

Ulgi, które można zastosować na PIT-36 są w większości takie sam jak przy PIT-37.

PIT-36L — najważniejsze informacje

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest wyłącznie dla osób:
 • Prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych,
 • Wspólników spółek osobowych,
 • Osób rozliczających tzw. działy specjalne produkcji rolnej.
Aby skorzystać z deklaracji PIT-36L, przedsiębiorca musi posiadać pełne prawo do stosowania opodatkowania metodą liniową. Warunkiem jest wybranie tej formy opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej albo złożenie specjalnego oświadczenia do 20 stycznia bieżącego roku. Deklaracja PIT-36L umożliwia rozliczenie podatku według stawki 19% oraz uwzględnienie odliczeń, takich jak:
 • Odliczenia od składek ZUS,
 • Ulga na działalność badawczą lub rozwojową,
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • Składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przez PIT-36L nie można rozliczyć innych przychodów, które zwykle objęte są deklaracjami PIT-37 lub PIT-36. Nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Deklarację PIT-36L należy do właściwego Urzędu Skarbowego — można to zrobić online, osobiście lub wysyłając pocztą.

PIT-28 najważniejsze informacje

Deklarację PIT-28 wypełniasz, jeżeli w roku podatkowym:

 • Uzyskujesz przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (np. najem mieszkania)

Podatnicy składający PIT-28 za 2023 rok mają czas do 30 kwietnia 2024 roku. Podatek ryczałtowy za grudzień oraz ostatni kwartał musi być zapłacony do 20 stycznia 2024 r., nawet jeśli deklaracja została już wcześniej złożona. Nie możesz łączyć opodatkowania ryczałtem z innymi formami opodatkowania stosowanymi przez pozostałych wspólników, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem w formie ryczałtu. Rozliczający ryczałt nie wykazują straty podatkowej, ale mogą odliczyć stratę uzyskaną wcześniej przed zmianą formy opodatkowania na ryczałtową. Począwszy od 2023 roku korzystanie z ryczałtu jest bardziej atrakcyjne, a opodatkowanie ryczałtem automatycznie stosuje się do przychodów z najmu prywatnego. Możesz składać deklarację PIT-28 łącznie z innymi deklaracjami, w zależności od innych źródeł dochodu. Można to zrobić online, osobiście lub wysyłając pocztą.

Składanie deklaracji poprzez e-PIT

Tradycyjne wypełnianie formularza zeznania PIT zawsze budziło wiele trudności i nieprzyjemnych skojarzeń wśród podatników. Ocenie jednak, dzięki możliwości składania deklaracji przez Internet, cały proces rozliczenia rocznego prezentuje się zupełnie inaczej. Usługa Twój e-PIT, będąca częścią serwisu e-Urzędu Skarbowego, oferuje możliwość złożenia deklaracji PIT-37, PIT-38PIT-28 oraz innych. Zanim przystąpisz do rozliczenia PIT za pośrednictwem tej usługi, warto zapoznać się z aktualnymi informacjami i dostępnymi drukami. Mnogość deklaracji, możliwe ulgi i zwolnienia mogą przyprawić o ból głowy, dlatego też zlecając rozliczenie profesjonalnemu podmiotowi masz pewność, że wszystko zostanie w prawidłowy sposób rozliczone. Skorzystaj z naszej usługi rozliczania PITów.

Aktualności

Porady