Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a status studenta

Ubezpieczenie zdrowotne studenta zatrudnionego na umowę zlecenie

Świadczenie usług przez studenta na podstawie umowy zlecenie to bardzo popularna, a przede wszystkim optymalna podatkowo forma zatrudnienia. W takiej formie współpracy student nie opłaca ani składek ZUS, ani podatku dochodowego, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Pracodawcy chętnie zatrudniają studentów, aby zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem. Ponadto, taka umowa zapewnia elastyczność, umożliwiając studentom łączenie pracy z nauką i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Przy wszystkich niewątpliwych plusach posiadania statusu studenta podczas wykonywania umowy zlecenie, istnieje jeden minus – brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia korzystanie ze świadczeń lekarskich w ramach NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Do czasu osiągnięcia pełnoletności, dzieci na wniosek rodzica są dopisywane do ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców lub innych członków rodziny, co pozwala im na korzystanie ze świadczeń NFZ. Po ukończeniu 18 roku życia tracą tą możliwość, dlatego koniecznie jest znalezienie innego sposobu zarejestrowania się na ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie przez uczelnie

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, Twoja uczelnia może Cię zgłosić do tego ubezpieczenia. Aby zostać ubezpieczonym przez uczelnię, musisz złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie, gdyż uczenia nie robi tego z „ automatu”!

Gdy w trakcie studiów rozpoczniesz pracę na podstawie umowy o pracę, zyskasz własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy uczelnia muszą wyrejestrować Cię z dotychczasowego ubezpieczenia, a pracodawca zgłosi Cię do nowego ubezpieczenia. Jeśli zakończysz pracę, ponownie musisz być ubezpieczony.

Podsumowanie:

  • Jeśli chcesz aby uczelnia zgłosiła Cię do ubezpieczenia zdrowotnego musisz zgłosić się do dziekanatu, aby uczelnia mogła to zrobić,
  • Gdy podejmiesz pracę na podstawie umowy o pracę, Twój pracodawca zgłosi Cię do ubezpieczenia, uczelnia musi Cię wyrejestrować,
  • Po zakończeniu stosunku umowy o pracę, ponownie musisz być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

Ubezpieczenie przez członka rodziny

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego studenta może również dokonać członek rodziny. Mogą to zrobić:

  • rodzice lub ich współmałżonkowie rodziców,
  • dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • współmałżonek, jeśli ma własne ubezpieczenie.

Student może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny do ukończenia 26. roku życia, chyba że zgłasza go współmałżonek – wtedy wiek nie ma znaczenia. Studenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli żadne z powyższych opcji Cię nie dotyczą, możesz ubezpieczyć się dobrowolnie w ZUS. Aktualna kwota takiego ubezpieczenia (dane na czerwiec 2024 r.) to nie mniej niż 726,93 zł/miesiąc. Więcej informacji o tym jak ubezpieczyć się dobrowolnie znajdziesz na stronie rządowej albo bezpośrednio na stronie NFZu.

Podsumowanie

Podsumowując, kwestia ubezpieczenia zdrowotnego studenta pracującego na umowę zlecenie jest istotna zarówno dla pracodawców, jak i samych studentów. Niestety, wielu studentów zaniedbuje dbanie o swoje ubezpieczenie zdrowotne, dowiadując się o problemach dopiero wtedy, gdy jest już za późno.

Kalkulator odsetek ustawowych

Aktualności

Porady