ZUS od umów zlecenie w 2025

ZUS od umów zlecenie w 2025 r.

Wprowadzenie reformy ozusowania umów-zleceń w Polsce stało się tematem powszechnie dyskutowanym w świetle zmian legislacyjnych i planów rządu dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych. Zapowiedziana reforma, mająca wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, wywołuje wiele kontrowersji i obaw wśród przedsiębiorców oraz pracowników. Dotychczasowy sposób rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku dodatkowej umowy zlecenie pozwalał na unikanie pełnych opłat, co rodziło nierówności w systemie ubezpieczeń społecznych. Artykuł skupia się na kluczowych aspektach planowanej reformy, jej potencjalnych konsekwencjach dla zleceniobiorców i przedsiębiorców oraz na zjawisku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, które ma istotne znaczenie w kontekście omawianych zmian.

Zbieg ubezpieczeń - czym jest ?

Składki na ubezpieczenie społeczne są wyliczane w oparciu o tzw. podstawy składek społecznych. Podstawy te prezentują się następująco:
  1. Na umowę o pracę oraz umowę zlecenie podstawą do wyliczeń składek społecznych jest kwota brutto umowy.
  2. Na jednoosobowej działalności gospodarczej podstawą do wyliczeń składek społecznych jest % od średniego albo minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS w danym roku (w zależności czy mówimy o tzw. małym ZUSie, czy tzw. dużym ZUSie) – więcej na ten temat przeczytasz na stronie ZUSu.
Zbieg umów, zwany również zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych, odnosi się do sytuacji, w której jedna osoba uzyskuje dochód z kilku różnych umów lub źródeł pracy. Może prowadzić do możliwości unikania pełnego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za każdą kolejną umowę. W praktyce oznacza to, że osoba ta może korzystać z mechanizmu, który pozwala na płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, nawet jeśli jej łączne dochody przekraczają minimalne wynagrodzenie. Warunkiem koniecznym jest to, aby przynajmniej z jednej takiej umowy (lub z prowadzonej działalności) odprowadzać minimalne (dla tej formy aktywności gospodarczej) składki ZUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Mariusz odprowadza tylko składki na ubezpieczenia społeczne od swojej pensji i nie musi tego robić od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, gdyż z umowy o pracę odprowadza składki społecznej w wysokości minimum najniższego wynagrodzenia.

Dzięki zbiegowi umów, Mariusz ma możliwość uniknięcia pełnego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całego swojego dochodu, co pozwala mu zaoszczędzić na opłatach. Z drugiej strony jednak powoduje to mniejszą kwotę odprowadzaną do ZUSu na emeryturę.

Zapowiedziana reforma ZUS umów zleceń ma na celu zmianę tego stanu rzeczy, wymagając odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy, co ograniczy możliwość korzystania ze zbiegu umów w celu unikania pełnych opłat. Aktualnie większość przypadków zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych to kombinacje umów o pracę z umowami zleceniami lub działalnością gospodarczą.

Cel, wyłączenia i skutki wprowadzenia reformy

Zapowiedziana reforma „ozusowania” umów zleceń, będąca jednym z kluczowych warunków kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wywołuje dyskusje i wzbudza zainteresowanie ze strony zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Obecny system, który pozwala na unikanie pełnego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne poprzez wykorzystanie zbiegu umów, ma być zmieniony na bardziej sprawiedliwy i równy dla wszystkich.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, reforma ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, nakładając obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy cywilnoprawnej, w tym umów zleceń, z wyjątkiem umów z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia. Dotychczasowa praktyka, która umożliwiała zleceniobiorcom unikanie pełnych opłat poprzez podpisywanie kilku umów na niższe kwoty, ma być zmieniona na bardziej transparentny i sprawiedliwy model.

Reforma ma na celu eliminację nierówności w systemie ubezpieczeń społecznych oraz zwiększenie składki na przyszłe emerytury wszystkich pracujących. Choć wprowadzenie zmian może skutkować niższymi wynagrodzeniami netto dla zleceniobiorców, to długoterminowo przyczyni się do wzrostu emerytur i zapewnienia większej stabilności finansowej w przyszłości.

Przedsiębiorcy oraz pracownicy muszą przygotować się na wprowadzenie reformy, która może mieć istotne konsekwencje dla budżetów osobistych oraz firmowych. Jednak eksperci podkreślają, że zmiana ta jest krokiem w dobrą stronę, dążącą do równości i sprawiedliwości w systemie ubezpieczeń społecznych.

Podsumowanie

W obliczu zapowiedzianej reformy kluczowym jest zrozumienie jej konsekwencji oraz przygotowanie się do zmian, które nadejdą w systemie ubezpieczeń społecznych. Korzystając z wiedzy ekspertów, np. księgowych, przedsiębiorcy oraz pracownicy mogą lepiej zrozumieć, jakie będą miały to dla nich implikacje i jak najlepiej się do tych zmian przygotować.

Długoterminowo, reforma ma na celu zapewnienie większej sprawiedliwości w systemie ubezpieczeń społecznych oraz zwiększenie stabilności finansowej dla wszystkich obywateli. Choć może to oznaczać pewne wyzwania na początku, warto pamiętać, że zmiany te mają na celu budowę bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Dlatego też, korzystając z wiedzy ekspertów i śledząc rozwój sytuacji, możemy skutecznie przygotować się do nadchodzących zmian i wykorzystać je jako szansę na poprawę naszej sytuacji finansowej i emerytalnej w przyszłości.

Aktualności

Porady