Usługi rachunkowe

Wykonujemy kompleksowe usługi rachunkowe dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej.

Książka przychodów i rozchodów

Powszechnie wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga płacenia odpowiednich podatków oraz rozliczania się z fiskusem. Można to robić na różne sposoby, a jednym z najpopularniejszych jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Metoda ta jest klasyfikowana jako uproszczona forma ujmowania operacji gospodarczych, jednak warto mieć świadomość, że wymaga skrupulatności, ponieważ w KPiR ujmuje się nie tylko wszelkiego rodzaju przychody, ale również nawet najdrobniejsze wydatki. Co więcej, dokonywanie poszczególnych zapisów musi odbywać się w ściśle określonych terminach oraz z zachowaniem obowiązujących zasad. W efekcie prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów z reguły powierza się profesjonalistom, a tego typu usługa rachunkowa znajduje się również w naszej ofercie. Korzystając z niej można mieć pewność, że KPiR będzie prowadzona w prawidłowy i rzetelny sposób oraz z zachowaniem obowiązujących terminów. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kłopotów z fiskusem, których z pewnością chciałby uniknąć każdy przedsiębiorca.

Książka przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej, ponieważ sprawdza się doskonale w przypadku przedsiębiorstw, których koszty działalności są stosunkowo niskie. Ryczałt ma również wiele zalet, a zalicza się do nich m.in. uproszczoną księgowość (brak ewidencji kosztów), czy niższą stawkę podatku niż w przypadku opodatkowania według skali podatkowej i podatku liniowego. Warto jednak mieć świadomość, że ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania wymaga nie tylko zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, ale także przestrzegania limitów przychodów osiąganych w roku poprzednim. Dodatkowo tę formę opodatkowania nie można wybrać do wszystkich rodzajów działalności gospodarczych Należy także rozliczać przychody według właściwej stawki ryczałtu, co z reguły stanowi największą trudność. W efekcie warto zdecydować się na powierzenie prowadzenia księgowości specjalistom, a rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego to jedna z usług rachunkowych znajdujących się w naszej ofercie. Korzystając z niej można mieć pewność, że wszystkie operacje zostaną zaksięgowane w należyty sposób, a po zakończeniu roku podatkowego fiskus otrzyma stosowne rozliczenie roczne.

Księgi rachunkowe

Powszechnie wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga płacenia odpowiednich podatków oraz rozliczania się z fiskusem. Można to robić na różne sposoby, a jednym z najpopularniejszych jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Metoda ta jest klasyfikowana jako uproszczona forma ujmowania operacji gospodarczych, jednak warto mieć świadomość, że wymaga skrupulatności, ponieważ w KPiR ujmuje się nie tylko wszelkiego rodzaju przychody, ale również nawet najdrobniejsze wydatki. Co więcej, dokonywanie poszczególnych zapisów musi odbywać się w ściśle określonych terminach oraz z zachowaniem obowiązujących zasad. W efekcie prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów z reguły powierza się profesjonalistom, a tego typu usługa rachunkowa znajduje się również w naszej ofercie. Korzystając z niej można mieć pewność, że KPiR będzie prowadzona w prawidłowy i rzetelny sposób oraz z zachowaniem obowiązujących terminów. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kłopotów z fiskusem, których z pewnością chciałby uniknąć każdy przedsiębiorca.

Księgi rachunkowe