Okres i typy płatności

Okres oraz typy płatności podatków

Od stycznia 2020 r. wszystkie podatki płacone przez przedsiębiorców powinny być uiszczać na Indywidualny Mikrorachunek Podatkowy, który można wygenerować za pomocą odpowiedniej strony internetowej. Płacąc podatki za dany miesiąc oraz wpłacając je na powyższy mikrorachunek należy uwzględnić okres za jaki płacone są podatki oraz wybrać odpowiedni typ płatności (aby Urząd Skarbowy dokładnie wiedział za co jest wpłata).

Poniżej na podstawie płatności za 
podatek ryczałtowy (formularz PPE) pokazujemy przykład, jak poprawnie wpłacać podatki do Urzędu Skarbowego. Aby zapłacić za inny podatek należy zmienić typ formularza. W zielone miejsce wpisujemy numer mikrorachunku podatkowego. Z kolei w żółtym polu zamieszczamy informację za jaki okres jest płatność (miesiąc, kwartał, rok, etc.). Poniższy zrzut ekrany został wykonany na przykładzie NEST BANK SA (w innych bankach mogą pojawić się nieznacznie różnice)

Aktualności

Porady