Zmiany w zasadach rozliczania najmu prywatnego

Zmiany w zasadach rozliczania najmu prywatnego

W 2023 roku wejdą w życie kolejne zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe zasady rozliczania przychodów z najmu prywatnego. Właściciele lokali świadczący najem poza działalnością gospodarczą utracą prawo do rozliczania się na zasadach ogólnych – jedyną możliwą do zastosowania formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co to oznacza w praktyce?

Wynajmujący nie będą mogli między innymi odliczać kosztów uzyskania przychodów takich jak odsetki od kredytu, amortyzacja, remonty czy wyposażenie – ryczałt bowiem płaci się od uzyskanego przychodu. W przypadku tej formy opodatkowania nie będzie można również uwzględniać 30.000 zł kwoty wolnej od podatku.
Warto zaznaczyć, że przychodem z najmu prywatnego nie są opłaty ponoszone przez najemcę wynikające z użytkowania lokalu takie jak czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, prąd, gaz czy inne opłaty JEŻELI z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Warto więc zwrócić uwagę na treść zawieranej umowy najmu, gdyż odpowiednio skonstruowana może pozwolić obniżyć podstawę obliczenia podatku.

Obowiązek opłacania ryczałtu od najmu prywatnego obowiązuje zarówno w przypadku wynajmu lokali mieszkalnych jak i usługowych.

Nie ma obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o zmianie formy opodatkowania, gdyż jest ona obligatoryjna dla wszystkich.

Jakie stawki ryczałtu?

W zależności od wysokości uzyskanego przychodu obowiązywać będą dwie stawki ryczałtu.

Przychody w skali roku

Poniżej 100 000 zł Powyżej 100 000 zł
8,5%
12,5%
Kwotę ryczałtu należy obliczyć i wpłacić do Urzędu Skarbowego do 20-go dnia kolejnego miesiąca a za grudzień dopiero w momencie rozliczenia zeznania podatkowego za dany rok. Oznacza to, że w 2023 roku:

Pierwszy ryczałt należy wpłacić do 20-go lutego

Ryczałt za grudzień można zapłacić do 30 kwietnia 2024 roku razem z rozliczeniem formularza PIT-28

W przypadku spełnienia określonych warunków istnieje możliwość opłacania ryczałtu kwartalnie

Skontaktuj się z nami, a podpowiemy Ci jak tego dokonać – sprawdź nasze usługi księgowe

Aktualności

Porady