Do kiedy należy rozliczyć podatek za 2022 r.?

Do kiedy należy rozliczyć podatek za 2022 r.?

Wprowadzenie Polskiego Ładu poskutkowało wieloma zmianami w obszarze podatkowo-księgowym, a jednym z nich jest ujednolicenie terminów składania PIT-ów do Urzędu Skarbowego. Warto bowiem mieć świadomość, że o ile PIT-37 należało do tej pory rozliczyć do końca kwietnia kolejnego roku, to w przypadku innych zeznań podatkowych terminy były znacznie krótsze. Przykładowo PIT-16A należało rozliczyć do końca stycznia, a PIT-28 maksymalnie do końca lutego.

Wspomniany wcześniej Polski Ład ujednolicił te terminy, co sprawia, że każdy rodzaj zeznania podatkowego będzie należało rozliczyć do końca kwietnia. W efekcie deklaracje za 2022 rok muszą zostać złożone maksymalnie do 2 maja 2023, co wynika z faktu, że 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela).

Proszę pamiętać o tym, że w przypadku wysyłania rocznego zeznania podatkowego drogą listowną pod uwagę brana jest data stempla pocztowego. Warto jednak pamiętać, by wysyłać je listem poleconym, ponieważ podatnik będzie miał dzięki temu potwierdzenie spełnienia tego obowiązku.

W jakim terminie przekazać PIT pracownikowi?

W jakim terminie pracodawca musi przekazać swojemu pracownikowi PIT-11? W tym przypadku nic się nie zmieniło, a ostateczny termin to 28 lutego. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że o ile deklaracja dla pracownika może być przekazana w lutym, to do Urzędu Skarbowego należy ją wysłać w formie elektronicznej maksymalnie do 31 stycznia. Wykonanie tego obowiązku po terminie traktowane jest jako wykroczenie skarbowe, którego konsekwencją jest nałożenie grzywny w maksymalnej wysokości 180 stawek dziennych.

PIT dla pracownika PIT do Urzędu Skarbowego
Do 28 lutego
Do 31 stycznia

Aktualności

Porady